Fill out my online form.
var q1i165nb0cp2f6h; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'sortimo', 'formHash':'q1i165nb0cp2f6h', 'autoResize':true, 'height':'499', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { q1i165nb0cp2f6h = new WufooForm(); q1i165nb0cp2f6h.initialize(options); q1i165nb0cp2f6h.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');

Sortimo Fleet Management Services: Vestas gjennomgår omfattende flåteoppgradering.

Under en pilotworkshop sammen med Vestas og Volkswagen på Sortimo Mobility Competence Centre ble det oppnådd dyp innsikt som til slutt ga Vestas en effektiv løsning for flåtestyring.

Sortimos «Fleet Management Services»-program (FMS) er basert på de tre pilarene: Rådgivning, Ordrestyring og Operativsystemer. Den tilbyr en helhetlig tilnærming til optimalisering eget mobilitetsoppsett og støtter blant annet flåteoperatører i effektiv bruk av datastrømmer for å kunne oppnå avgjørende konkurransefortrinn. Den modulære strukturen gjør det enkelt å komme i gang og gir det riktige tilbudet til hver enkelt kunde. Som en del av et pilotverksted sammen med Vestas og Volkswagen i Sortimo Mobility Competence Center, ble det oppnådd dybdekunnskap som endte med å gi Vestas en effektiv løsning for flåtestyringen.

Globale markeder blir stadig mer volatile på grunn av pandemien, endringer i forsyningskjedene og den generelt usikre situasjonen globalt. Som et resultat blir bedrifter tvunget til å handle raskt og fleksibelt. Samtidig må viktige strategiske beslutninger tas på grunnlag av strengere klimakrav til kjøretøyparken. For å understøtte denne prosessen optimalt, spiller bruk av data en sentral rolle. Disse hentes fra en rekke interne og eksterne datakilder, for eksempel informasjon om kundeprodukter, programvare for flåte- og servicestyring eller data fra leasingselskaper. For å tolke dataene riktig på dette grunnlaget og for å kunne ta lønnsomme beslutninger på kort tid kreves det ofte en høy manuell innsats. Det er her Sortimos «Fleet Management Services»-program gir deg god innsikt, fordi effektiv bruk av data gir deg et avgjørende konkurransefortrinn. På den ene siden reduseres den manuelle innsatsen betydelig, på den andre siden tas beslutninger raskere og med høyere kvalitet, og kostnadsgrunnlaget reduseres betydelig.

Maksimal nytteverdi for kunden tydelig i fokus takket være Sortimo.

Sortimos «Fleet Management Services»-program støtter kundene til å fokusere på sin kjernevirksomhet – service. Basert på informasjonen om hvilket materiell som transporteres til hvilket formål, i hvilken organisasjon og til syvende og sist i hvilket kjøretøy, kan vi knytte type operasjon, inventar og kjøretøyutstyr til flåten din. Basert på denne dataanalysen og knyttet til dybdekompetansen til våre Sortimo-konsulenter, får kundene en fullstendig bekymringsløs support, inkludert et forslag til et passende mobilitetsoppsett, muligheten for overvåking av oppsettet i drift og den resulterende kompetansen av andres optimaliseringsprosesser.

De første funnene i pilotverkstedet med Vestas og Volkswagen.

Som en del av pilotverkstedet med Vestas og Volkswagen i vårt Mobilitetskompetansesenter, kunne vi belyse dette temaet ytterligere.

Vestas – de wereldleider in duurzame energieoplossingen – heeft een duidelijke strategie om haar wereldwijde servicevloot om te bouwen naar elektrische voertuigen met de ambitie dat tegen 2025 alle nieuwe servicevoertuigen op duurzame brandstof rijden.

Een extra uitdaging voor de wagenparkbeheerder is het efficiënte beheer van het wereldwijde wagenpark.

 

Om een beter inzicht te krijgen in deze processen, nodigde Sortimo de wagenparkbeheerders en procesmanagers van Vestas, vertegenwoordigers van Volkswagen en global account managers van Sortimo’s dochterondernemingen uit in Zusmarshausen om een wereldwijde totaaloplossing te vinden.

Op basis van de ingebrachte kennis van het team werd gewerkt aan innovatieve oplossingen op het gebied van inventaris, bedrijfswageninrichting en wagenpark, wat wereldwijd kon worden uitgerold.

Helhetlige løsninger for å optimalisere kundeflåten.

Mange ulike krav og landspesifikke forskjeller dukket opp i livlige diskusjoner og samtaler. Utfordringen var derfor å finne en fellesnevner og finne en løsning for å sette opp den nye VW ID Buzz.

Etter to intensive workshopdager med material- og prosessanalyse, kunne en helhetlig løsning for optimalisering av flåten med suksess, defineres som et resultat: Vestas valgte et SR5-system med BOXXer, etiketter og innlegg samt bruk av BOXXes rammer, hengende SR-BOXXer og roterende blokker. Dette betyr at alle krav kan oppfylles med maksimal utnyttelse av lasterommet. Ved å vurdere problemet helhetlig kan denne løsningen nå også implementeres globalt i alle kjøretøy og gir kunden et reelt konkurransefortrinn.

FMS – Fleet Consulting

Fleet Consulting følger et tre-trinns konsept som gir velbegrunnet innsikt i individuelle kundebehov og bidrar til å oppnå et optimalt mobilitetsoppsett.

I det første trinnet fokuseres det på kjerneprosessene i selskapet. Beholdningen registreres og krav til bruk ute i felt er definert og det tas hensyn til særtrekk ved bransjen.

Deretter defineres en verdensomspennende standardløsning for kjøretøytypen. I det nåværende pilotprosjektet var det en ny VW ID Buzz Cargo, med høyere produktivitet og samtidig mindre lastevolum, sammenlignet med den tidligere brukte VW Transporter T6. Det nåværende oppsettet av flåten ble undersøkt, og det ble gitt spesiell oppmerksomhet til produktivitetstap, skjulte kostnader og generell flåteytelse.

I det tredje og siste trinnet inkluderes de individuelle bedriftsmålene til kunden og deres innflytelse på flåten i analysen.

Avhengig av fokus, muliggjør de ny-definerte mobilitetsoppsettene kostnads- og prosessoptimalisering samt ambisiøse mål for samfunnsansvar. På bakgrunn av helhetlig rådgivning og integrasjon av mange interessenter, er Sortimos løsninger også preget av høy aksept i kundens organisasjon og rask implementering.

FMS—Order Management

All informasjon om bestillinger og selve installasjonsprosessen kan nå administreres i sanntid på FMS Order Management-plattformen. Dette betyr at hele bestillingsprosessen kan administreres transparent og på en tidsbesparende måte for flåtesjefen. I tillegg til disse fordelene drar bedrifter nytte av fleksible leiemodeller til lave betingelser, som Sortimo tilbyr sammen med kjente og sterke samarbeidspartnere.

FMS—Operating System

FMS-operativsystemplattformen gjør det mulig å overvåke oppsettene under bruk. Ved å integrere lagerstyringssystemer, kan standardbeholdninger defineres for hver applikasjon og reolløsning, slik at krav og tilgjengelighet kan kontrolleres effektivt og på tvers av organisasjoner. I kombinasjon med en telematikkløsninger er det også mulig å spore deler av utstyret live og dermed øke «førstegangsfiksraten», det vil si prosentandelen av ordre som kan løses med én tur til kunden, samt redusere kjøretid og lagertap. I tillegg gjør telematikkbaserte bruksprofiler i kombinasjon med utstyrsdimensjoner, inventarlister, vekt og gjenværende nyttelast det mulig å identifisere elektrifiseringspotensialet i flåten og å gi kundene skreddersydd elektrifiseringsstøtte.

Med disse funksjonene, som går gjennom permanente optimaliseringsprosesser, holder flåtesjefen et øye med alt og kan takket være det høye nivået av transparens og den raske tilgjengeligheten av dataene reagere på enhver ny utfordring på kort tid. En avgjørende fordel som gjør at fremtiden til kjøretøyparken kan formes proaktivt.

Har du fortsatt spørsmål om Sortimo Fleet Management Services? Så kontakt oss direkte!

Legg inn kommentar

Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.
Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.
Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.

* merkede felter er obligatoriske

Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.

0 kommentarer

  • Det finnes ingen kommentarer ennå, så vær førstemann ut!
    Vi er glade for din tilbakemelding om dette innlegget.