Fill out my online form.
var q1i165nb0cp2f6h; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'sortimo', 'formHash':'q1i165nb0cp2f6h', 'autoResize':true, 'height':'499', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { q1i165nb0cp2f6h = new WufooForm(); q1i165nb0cp2f6h.initialize(options); q1i165nb0cp2f6h.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');

Nettikette & Retningslinjer for kommunikasjon og deltakelse

Kjære leser,

det er hyggelig å kunne ønske deg velkommen til vår mySortimo Blog! Her finner du nyttige innlegg om Sortimos produktverden, hjelpsomme tips og tricks samt autentiske produkttester fra fans og kunder.

For å sikre at vi behandler hverandre med respekt og rettferdighet, samt har en vennlig omgangstone på denne bloggen, finner du her retningslinjer for kommunikasjon og tips for vellykket og fruktbar dialog og meningsutveksling.

Tilgang til redaksjonen:

Også vi trenger en pause iblant! 🙂 Derfor er bloggredaksjonen her for deg på mandag til fredag fra 08:00 til 16:00.

Vilkår for deltakelse og bruk av mySortimo-bloggen

Innledning

Sortimo AS (heretter kalt “Sortimo”) tilbyr på www.mysortimo.no/blog en blogg for interessant tilleggsinformasjon om Sortimo-produkter, aktuelle bakgrunnshistorier, podcaster, videoer og mye mer.

Vi inviterer deg til å bidra som bruker eller leser (samlet kalt «bruker» nedenfor). Du har muligheten til å kontakte oss og andre brukere via kommentarfunksjonen. For å gjøre dette må du følge noen regler som vi vil presentere for deg nedenfor. Innlegg/kommentarer skal være synlig for alle brukere, så det er nødvendig at Sortimo innehar nødvendige rettigheter til å bruke alt innhold fra deg som er opprettet som en del av mySortimo-bloggen.

Selvfølgelig vil vi bare behøve rettigheter fra deg som vi absolutt trenger for å publisere innleggene eller dele dem med andre brukere.

§ 1 Omfanget av vilkårene for bruk

Følgende vilkår for bruk gjelder for tilgang til og bruk av mySortimo-bloggen, samt alle innlegg publisert på eller i mySortimo-bloggen og dens undersider. De gjelder for all informasjon, tekster, grafikk, bilder (av individuell karakter, vanlige fotografier) og videoer eller annet innhold av noe slag du har lastet opp, lastet ned, blitt vist eller har brukt i forbindelse med bruken av mySortimo-bloggen (heretter referert til som «innhold»).

mySortimo-bloggen kan brukes gratis. For å kunne bruke bloggen, må du godta og overholde disse vilkårene for deltakelse og bruk. Du godtar og samtykker til gyldigheten av følgende bestemmelser ved å gå inn på bloggen eller ved å publisere innhold på denne.

§ 2 Underlagt vilkårene for deltakelse og bruk

Sortimo tilbyr mySortimo-bloggen, der brukerne kan kontakte og kommunisere med hverandre. Brukerne kan se innholdet som er tilgjengelig på bloggen samt bruke andre gratis og kostnadspliktige tjenester som er tilgjengelige på mySortimo-plattformen. Mer informasjon om tjenestene finner du i tjenestebeskrivelsen under § 6.

Disse vilkårene for deltakelse og bruk regulerer leveringen av tjenestene av Sortimo og bruken av disse tjenestene av deg som bruker.

Informasjon om Sortimo finner du her.

§ 3 Endringer i vilkårene for deltakelse og bruk

Sortimo forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene for deltakelse og bruk til enhver tid. Sortimo vil informere brukerne om slike endringer på en hensiktsmessig måte i god tid (f.eks. via push-melding, banner, osv.).

Bruken av mySortimo-bloggen er underlagt gjeldende versjon av vilkårene for deltakelse og bruk.

Hvis mySortimo-bloggen fortsetter å bli brukt etter at endringene trer i kraft, erklærer brukeren sitt samtykke til de endrede vilkårene for deltakelse og bruk.

§ 4 Retningslinjer for kommentarer

For at du skal føle deg komfortabel på bloggen vår og for å sikre en god informasjonsutveksling i mySortimo-bloggen, samt fremfor alt, for å kunne tilby en merverdi til alle brukere, gjelder visse regler for oppførsel. Disse er forklart nedenfor.

Hvordan vi ønsker å diskutere:

Sortimo ønsker å gjøre det mulig for brukerne å gjøre seg opp sin egen mening om produktene og tjenestene til Sortimo, basert på pålitelig informasjon. Derfor ønsker vi å se en livlig og konstruktiv dialog med oss og mellom våre brukere. Din tilbakemelding vedrørende våre tilbud betyr mye for oss. Diskuter på bloggen vår så vel som på våre plattformer på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.

Vi kan og bør diskutere forskjellige syn, dermed er det svært viktig at andres meninger også respekteres.Følg disse merknadene når du skriver en kommentar:

a. For at alle brukerne skal kunne forstå innleggene, ønsker vi at det kommuniseres utelukkende på norsk.

b. Kommentaren din er konstruktiv og refererer til det aktuelle innlegget.

c. Vær alltid høflig. Velg en tone du ville brukt i en personlig samtale – og som du selv ønsker å bli kontaktet med.

d. Ikke provoser på et personlig nivå og la deg heller ikke bli provosert.

e. Sørg alltid for at du har de nødvendige rettighetene til å distribuere innholdet du publiserer. Sitater må merkes som sådan.

§ 5 Nettikette

(1) Vår blogg-redaksjon kontrollerer hver eneste kommentar før publisering når det gjelder skikk og bruk regler som er oppført her. Sortimo forbeholder seg retten til å redigere, ikke publisere eller slette kommentarer på bloggen vår uten forvarsel hvis de bryter med våre prinsipper. Imidlertid vil Sortimo ta hensyn til de legitime interessene til brukerne og vil velge det mest hensiktsmessige middel for å hindre brudd på prinsippene fastsatt i disse vilkårene for deltakelse og bruk.

(2) Følgende prinsipper gjelder:

a. Bloggen vår er ingen plass for diskriminering og ærekrenkelse av personer og grupper, spesielt på grunn av deres religion, opprinnelse, nasjonalitet, fysisk tilstand, seksuell legning, alder eller kjønn. Etter vår mening er slike uttalelser ikke dekket av ytringsfriheten. Vi forbeholder oss retten til å permanent ekskludere den ansvarlige personen fra siden vår.

b. Kommentarer som er ærekrenkende, fornærmende, pornografisk eller på annen måte ikke godtas, er straffbare eller sprer nasjonalsosialistisk terminologi, vil ikke bli publisert men slettet.

c. Vi sletter eller publiserer ikke innlegg/kommentarer som inneholder reklame eller kommersielt innhold fra tredjepartsleverandører. Du kan vise til dine egne blogger eller nettsteder angående temaet for å utdype innlegg. Men vi sletter også disse lenkene eller publiserer dem ikke, hvis de bryter disse reglene.

d. Ditt personvern er svært viktig for oss. Vi publiserer ikke kommentarer som inneholder personopplysninger som gjelder deg eller tredjeparter, som for eksempel adresser, telefonnumre og lignende. Hvis du kommenterer med et faktisk navn, kan du bare bruke ditt eget.

e. Kommentarer som viser seg å være feil eller usanne vil bli slettet av oss i ettertid.

(3) Sortimo forbeholder seg retten til midlertidig eller permanent å ekskludere brukere fra bloggen vår som gjentatte ganger har brutt reglene eller ved alvorlig brudd på våre regler.

(4) Du har ingen rett til publisering av kommentaren din. Du har heller ingen rett til en begrunnelse på hvorfor publiseringen stoppes, spesielt ikke hvis de ovennevnte reglene brytes.

§ 6 Tjenestetilbud og tilgjengelighet av tjenestene

(1) Sortimo tilbyr deg ulike informasjonstjenester på bloggen for midlertidig bruk. Slike tjenester kan for eksempel omfatte publiseringen av data, innlegg, bilde- og lydfiler, informasjon og annet innhold (heretter referert til som «innhold»), og utover dette muligheten til å kommunisere med andre deltakere ved å skrive kommentarer.

Innhold og omfang av tjenestene bestemmes i henhold til de respektive funksjonalitetene på bloggen. Gratis tjenester er tilgjengelig på bloggen.

(2) Tjenester som er tilgjengelige på bloggen kan inkludere tredjepartstjenester, som Sortimo bare gir tilgang til. Bruken av slike tjenester – som er identifisert som tredjepartstjenester – kan være gjenstand for ulike eller ytterligere regler i forhold til disse vilkårene for deltakelse og bruk, noe som Sortimo vil henvise deg til i hvert enkelt tilfelle.

(3) I tillegg kan bruken av tjenestene som er tilgjengelige på bloggen bare utføres innenfor rammen av de tekniske og operasjonelle mulighetene til Sortimo. Sortimo ønsker å sikre at tjenestene er tilgjengelige hele tiden. Tekniske avbrudd (for eksempel strømbrudd, maskinvare- og programvarefeil, tekniske problemer i dataoverføringen) kan imidlertid føre til midlertidige begrensninger eller avbrudd.

§ 7 Endringer i tjenester

Sortimo er berettiget til enhver tid å endre tjenestene som gratis er tilgjengelige på bloggen, å tilby nye gratis eller kostnadspliktige tjenester samt å avslutte tilbud av gratis tjenester. Sortimo vil ta hensyn til de legitime interessene til brukerne.

§ 8 Beskyttelse av innhold, ansvar for tredjepartsinnhold

(1) Innholdet som er tilgjengelig på bloggen er overveiende beskyttet av opphavsrett eller andre rettigheter og eies av Sortimo, andre brukere eller andre tredjeparter som har gitt det respektive innholdet. Du kan bare bruke dette innholdet i samsvar med disse vilkårene for deltakelse og bruk, samt innenfor rammen angitt på bloggen.

(2) Innholdet som er tilgjengelig på bloggen kommer delvis fra Sortimo og dels fra andre brukere eller andre tredjeparter. (Innhold fra brukere så vel som andre tredjeparter er referert til nedenfor som “tredjepartsinnhold”.) Når det gjelder tredjepartsinnhold, undersøker ikke Sortimo dette for fullstendighet, nøyaktighet og lovlighet, og påtar seg derfor intet ansvar eller garanti for fullstendighet, nøyaktighet, lovlighet og aktualitet for tredjepartsinnhold. Dette gjelder også i form av kvaliteten på tredjepartsinnhold og hvorvidt det er egnet for et bestemt formål, samt tredjepartsinnhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

§ 9 Omfang av tillatt bruk, overvåking av brukeraktiviteter

(1) Dine brukerrettigheter er begrenset til tilgang til bloggen samt til bruk av tjenestene som er tilgjengelige på bloggen innenfor rammen av disse vilkårene for deltakelse og bruk.

(2) Du er selv ansvarlig for de tekniske forutsetningene som er nødvendige for bruken av tjenestene. Sortimo er ikke ansvarlig for å gi deg rådgivning om dette.

(3) Sortimo påpeker at brukeraktivitetene dine kan overvåkes i den utstrekning loven tillater dette. Dette kan inkludere logging av data for IP-tilkobling og samtaler, samt evalueringen av disse i tilfelle en bestemt mistanke om et brudd på gjeldende vilkår for deltakelse og bruk og/eller i tilfelle en bestemt mistanke om at det foreligger en annen ulovlig eller kriminell handling.

§ 10 Publisering av eget innhold fra brukere av bloggen

(1) Så lenge funksjonaliteten er tilgjengelig på bloggen, kan du legge inn innhold på bloggen i samsvar med følgende forskrifter og dermed gjøre det tilgjengelig for tredjeparter.

(2) Ved å publisere innholdet gir du Sortimo en grunnleggende, stedlig ubegrenset, gratis og overførbar rett til å bruke det respektive innholdet, spesielt

a. til å lagre innholdet på Sortimo-servere

b. til å publisere dette, særlig ved offentlig tilgang i alle distribusjonskanaler som for tiden er kjent eller vil bli kjent i fremtiden,

c. til å redigere, kopiere, reprodusere, behandle, tilpasse, modifisere i den grad det er nødvendig for tilpasning eller publiseringen av det aktuelle innholdet på bloggen.

Vi behøver disse rettighetene for å kunne tilby bloggen med sitt innhold.

(3) Du er fullt ut ansvarlig for innholdet du har lagt ut. Sortimo går ikke gjennom (med unntak av forhold som er fastsatt i § 5) innholdet med hensyn til fullstendighet, nøyaktighet, lovlighet, aktualitet, kvalitet og egnethet for et bestemt formål. Du erklærer og garanterer derfor Sortimo at du er eneeier av alle rettigheter til innholdet du legger ut på bloggen, eller at du på annen måte er berettiget (for eksempel gjennom gyldig tillatelse fra rettighetshaveren) til å publisere innhold på bloggen samt å gi rettigheter til bruk og utnyttelse i samsvar med foregående avsnitt (2).

§ 11 Retten til å bruke innhold tilgjengelig på bloggen

(1) Med mindre det ikke er uttrykkelig tillatt med annen bruk i disse vilkårene for deltakelse og bruk, eller hvis en tilsvarende funksjonalitet (for eksempel download-knapp) er tilgjengelig på bloggen,

a. kan du kan bare få tilgang til og vise innholdet som er tilgjengelig på bloggen for personlige formål.

b. har du ikke lov til å redigere, endre, oversette, presentere eller demonstrere, publisere, stille ut, kopiere eller distribuere hele eller deler av innholdet som er tilgjengelig på bloggen. Det er også forbudt å fjerne eller modifisere merknader om opphavsrett, logoer og andre kjennetegn eller meldinger om rettigheter.

(2) Du har bare rett til å laste ned («download») og skrive ut innhold, forutsatt at det er en funksjonalitet til å laste ned eller skrive ut på bloggen.

For innholdet du laster ned eller skriver ut, vil du få en evig og ikke-eksklusiv bruksrett til bruk for dine egne, ikke-kommersielle formål. I tillegg forblir alle rettigheter til innholdet hos den opprinnelige rettighetshaveren (Sortimo eller den aktuelle tredjeparten).

(3) Dine obligatoriske juridiske rettigheter forblir upåvirket.

§ 12 Personvern

(1) Kvalitetskravene til Sortimo omfatter håndtering av personopplysningene til brukerne på en ansvarlig måte (disse dataene omtales nedenfor som «personopplysninger»). Personopplysningene som følger av bruken av de tilgjengelige tjenestene blir derfor kun samlet inn, lagret og behandlet av Sortimo i den utstrekning det er nødvendig for levering av tjenester og tillatt ved lovbestemmelser, eller påkrevd av myndighetene. Sortimo vil behandle dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med bestemmelsene i den europeiske personvernforordningen, og vil ikke gi disse videre til tredjeparter.

(2) I tillegg vil Sortimo kun bruke dine personopplysninger hvis du uttrykkelig har samtykket til dette. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt.

(3) All informasjon om personvern finner du her.

§ 13 Garanti og ansvar

(1) Sortimo garanterer ikke at interaktive prosesser når brukeren på riktig måte og heller ikke at tilgangen til Internett til enhver tid. Sortimo garanterer ikke at dataene utveksles med en viss overføringshastighet. Sortimo er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser forårsaket av feil på brukerens enhet eller avbrudd i kommunikasjonskanaler fra brukeren til serveren, eller som følge av misbruk av brukernavn (kallenavn) og e-postadresse.

(2) Sortimo utelukker uttrykkelig ytterligere garanti, i den grad loven tillater det.

(3) Brukere er ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser og ulemper som Sortimo påføres som følge av misbruk eller ulovlig bruk av bloggen. Brukeren fritar Sortimo fra eventuelle krav eller krav fra tredjeparter ved første henvendelse, som tredjeparter krever for brudd på rettigheter av brukeren selv eller på grunn av innhold publisert av brukeren, inkludert rimelige kostnader for rettslig påtale og advokat. Brukeren forplikter seg til å støtte Sortimo i forsvaret mot slike krav.

(4) Sortimo er ikke ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle tap og/eller skader hos brukere som oppstår ved bruk av bloggen og skyldes en feil i kommunikasjons- eller strømledninger, svikt hos mobiloperatører, resultater av skadelig programvare, ulovlige handlinger fra tredjeparter som søker uautorisert tilgang til og/eller avvikling av programvaren og/eller maskinvaren til Sortimo, samt forhold som skyldes force majeure. I slike tilfeller er Sortimo ikke forpliktet til å refundere brukernes tap.

(5) Skulle funksjonaliteten til bloggen være begrenset av tekniske eller andre grunner uavhengig og ikke under kontroll av Sortimo, har Sortimo rett til å avvikle bloggen helt og/eller delvis midlertidig og/eller permanent.

(6) Erstatningskrav fra brukeren utelukkes. Unntatt dette er krav om skadeserstatning fra brukeren for skade på liv, kropp, helse, samt ansvar for andre skader som følge av forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på forpliktelser av Sortimo, dets juridiske representanter eller agenter. Videre forblir ansvar for brudd på forpliktelsene, som må oppfylles for å sikre forsvarlig gjennomføring i første omgang og som brukeren regelmessig kan stole på overholdelse av (kardinalplikter), upåvirket. I tilfelle et uaktsomt mislighold av disse avtaleforpliktelsene, skal Sortimo kun være ansvarlig for den forventede skaden som anses typisk for avtalen, med mindre det er et krav om erstatning for skade på liv, kropp eller helse.

(7) Ansvaret for personskader og skader i henhold til produktansvarsloven forblir upåvirket av dette.

(8) Bloggen kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tilbud. Brukere erkjenner at Sortimo ikke er ansvarlig for eller garanterer for tilgjengeligheten til eksterne nettsteder, og heller ikke for innholdet, produktene eller tjenestene som tilbys der. Brukere påtar eget ansvar og alle risikoer ved å bruke disse nettstedene.

§ 14 Salvatorisk klausul

Dersom en bestemmelse i disse vilkårene for deltakelse og bruk skulle være eller bli ugyldig, skal den rettslige gyldigheten av de resterende bestemmelsene forbli upåvirket av dette. I stedet for den ugyldige bestemmelsen anses en gyldig bestemmelse å ha blitt avtalt, som kommer nærmest partenes økonomiske hensikt.

§ 15 Gjeldende lov

Disse vilkårene for deltakelse og bruk er underlagt lovgivningen i Kongeriket Norge og utelukker FN-kjøpsloven (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG).

§ 16 Jurisdiksjon

Domstol for alle tvister som oppstår fra disse vilkårene for deltakelse og bruk er Augsburg (Tyskland), i den utstrekning en slik avtale om domstol er tillatt.