text.skipToContent text.skipToNavigation
Jumbo-Unit – Die kompakte Großraumschublade
Jumbo-Unit

Storskuffen som dobbeltgulv-løsning.

Med den praktiske dobbeltgulv- eller undergulvløsningen kan hver krok av lasterommet brukes slik at det utnyttes optimalt. De store skuffene har stor bæreevne og gjør det mulig å laste og losse stor eller lang og tung last ergonomisk via bakdøren eller sidedøren. De store gulvskuffene dekkes med et Sortimo gulv, slik at de kan kombineres fleksibelt med en bilinnredning, WorkMo og lastsikringskonsepter – for maksimal utnyttelse av lasterommet. Med denne kompakte utstyrsmuligheten kan det lages konsepter som gjør det mulig å nedskalere kjøretøyet, slik at man sparer penger på innkjøp av kjøretøy.

Maksimal utnyttelse av lasterommet

Ergonomi. Orden. Oversikt.

Jumbo-Unit für eine optimale Nutzung des Laderaums

Tunge og uhåndterlige redskaper er ofte omstendelige å stue bort, og lastegods med skarpe kanter kan ikke alltid festes med strammestropper. I ekstreme kjøresituasjoner, som for eksempel ved kraftig oppbremsing eller en ulykke, kan stroppene rives i to og lastegodset påføre både kjøretøyet og personer i bilen skader. Løsningen: Jumbo-Unit fra Sortimo. Denne store skuffen, som kan brukes som dobbeltgulv- eller undergulvløsning, overbeviser først og fremst med sin enkle håndtering og store oppbevaringsplass. Takket være den robuste konstruksjonen er sikkerheten naturligvis høy. Brukt som undergulvskuff kan den dekkes med et monterings- og lastesikringsgulv fra Sortimo. Slik sikrer man at også andre bilinnredninger kan brukes i lasterommet, i tillegg til Jumbo-Unit. For maksimal stabilitet monteres disse over den store skuffen på gulvet.

Den enorme oppbevaringsplassen i undergulvskuffen lar deg transportere selv meget tungt og omfangsrikt gods. Samtidig har du også muligheten til å sette inn skilleplater for bedre inndeling. Det at lasten sklir, kan dermed reduseres til et minimum – det samme gjelder faren for skader på kjøretøyet eller personer. Det store håndtaket og teleskopskinnen med høy belastningsevne garanterer en ergonomisk lasting og lossing. I tillegg kan lasteforløpet gjøres både via sidedøren og via bakdøren.

Den største fordelen med undergulvskuffen er imidlertid at de kan lastes helt til det siste hjørnet. Denne optimale utnyttelsen av lasterommet er et viktig tema, også ved «downsizing» av kjøretøy. Med best mulig utnyttelse kan nemlig den tilgjengelige oppbevaringsplassen transportere enda mer. Dette betyr faktisk at en liten varebil utstyrt med undergulvskuffer og bilinnredning fra Sortimo kan transportere mer enn en større varebil uten disse komponentene. Samtidig oppnås det, takket være løsningene fra Sortimo, en utrolig god oversikt over det transporterte godset.

Storskuffen Jumbo-Unit beskytter ikke bare lasterommet i kjøretøyet ditt. Tungt lastegods kan skape enorme krefter dersom det begynner å skli. Med Jumbo-Unit kan arbeidshjelpemidlene dine stues bort både enkelt, raskt og sikkert. Sklifaren og den tilhørende faren for trafikksikkerheten blir så godt som borte. Dette garanterer ikke bare at du ikke trenger å bekymre deg over lasten din i en eventuell faresituasjon, men at du heller ikke trenger å tenke på at kjøretøyet ditt skades innvendig. Slik bevares verdien på kjøretøyet ditt enda bedre.