Fill out my online form.

E-mobilitet: Grunnleggende om teknologi, rekkevidde og m.m.

Har du planer om å kjøpe en elektrisk varebil til bedriften din? Hva du må passe på når du kjøper eller leaser et elektrisk nyttekjøretøy, leser du i dette bloggbidraget.

De forskjellige drivformene

Teknologier som mild hybride eller gassbiler er (enda) ikke egnet for hverdagen i en flåte. Følgende drivformer er derimot for lengst underveis på veiene våre:

 • Batteridrevne elbiler (BEV) kjører utelukkende med batteristrøm og bruker batteriet som eneste energikilde. Derfor er de lokalt utlippsfrie.
 • Hybridbiler (HEV) kombinerer elektro- og forbrenningsmotorer (for det mest bensinmotorer).
 • Ladbare hybridbiler (PEHV) bruker gjenoppladbare batterier og kan lades opp utenfra via en nettdel på en ekstern strømkilde.
 • Brenselcelle-biler (FCEV) produserer elektrisk energi via reaksjon av vannstoff og oksygenenergi, men de er imidlertid ikke vanlige enda.

Har rene elbiler mindre utslipp enn forbrenningsbilene?

Kort: Ja.

Under produksjonsprosessen av batteri og elbil produseres derimot mer CO2-utslipp sammenlignet med en forbrenningsbil. På grunn av utslippsfri kjøring i mange år har rene elbiler (BEV) totalt sett likevel en lavere CO2-balanse. Forbrenningsbiler bruker kun inntil 50 % av energien i drivstoffet, el-motorer derimot mellom 80 % og 100 % av strømmen.

Hvor “grønne” de til syvende og sist virkelig er, henger spesielt sammen med drivenergien, dvs. med hvilken strøm de lades: Med den aktuelle strømblandingen er BEV-biler kun i liten grad miljøvennligere enn forbrennere og ladbare hybridbiler. Med 100 % økostrøm hadde CO2-innsparingen vært inntil 60 %.

Derfor må du ikke se på anskaffelsen av en elbil isolert og selv vurdere å kjøpe økostrøm og/eller installere solcellepaneler. Også selskapet Sortimo har dristet seg til å ta et skritt inn i fremtiden og med Sortimo Innovasjonspark Zusmarshausen (SIZ) oppført en ladestasjon som er den største i Tyskland og en av de største i Europa. Fra slutten av juli tas denne i bruk og forsynes kun med fornybar energi.

Fordeler og ulemper med ladbare hybridbiler

Fordeler :

 • Uavhengig av lademuligheter
 • Lignende støtteordninger som BEV
 • Økt rekkevidde

Ulemper :

 • Ingen komplett utslippsfri kjøring
 • Økt tomvekt og høyere vedlikeholdskostnader
 • Økte drivstoffkostnader på grunn av bensindrift sammenlignet med dieselbiler

Prinsipielt gjelder: Ladbare hybridbiler bør ikke sees på som ren imagepleie eller modeller for å spare skatt og heller ikke kjøres kun med forbrenningsmotoren. Teknologien gir kun mening og er miljøvennligere enn rene forbrenningsbiler hvis elektromotoren brukes og kombineres virkelig i henhold til bestemmelsene.

“Problemet” med rekkevidden

Dette er et omdiskutert tema som hemmer mange ved kjøpsavgjørelsen. Rekkevidden til en vanlig elbil rekker derimot for lengst til de fleste kjøringene i hverdagen. Men når reisens mål ligger flere hundre kilometer unna, er det derimot nødvendig med en offentlig ladeinfrastruktur. Dessuten kan distansen som skal kjøres, på ingen måte forutsees entydig eller eksakt. Her er det mange aspekter som spiller en rolle, ved elektromotoren selv, batterikapasiteten eller også ytre omstendigheter som været. Modeller fra Tesla for eksempel kan kjøre inntil 600 km, en modell fra Smart derimot rundt 100 km. Nyttekjøretøyer har en rekkevidde på 120 km til 370 km.

Men obs.: Det ene må ikke være bedre enn det andre. Ved valg av bilmodell må rekkevidden passe til og være avstemt i forhold til dine dagligdagse kjørevanerarbeids- og livsomstendigheter.

Glem heller ikke at det er du selv som konkret kan påvirke rekkevidden. Ens egen oppførsel og den personlige kjørestilen er sentrale faktorer – enda viktigere enn ved kjøring av en bil med forbrenningsmotor.

Øk derfor rekkevidden med en bevisst kjørestil:

 1. Å bremse en elbil er mest effektiv ved å fjerne foten fra strømpedalen. Via den såkalte rekuperasjonen gjenvinnes til og med energi.
 2. Akselerer sakte og bevisst.
 3. Kjøretøyvekt og aerodynamikk: Elektromotorer funksjonerer bedre jo lettere og mer strømlinjeformet bilen er. Husk det hver dag når du laster verktøy og materialer og også når du velger bilinnredningen din. Be om råd fra en Sortimo-salgsrådgiver angående laderomoptimeringen og arbeidsplassorganiseringen. Det finnes mange muligheter for å vise hvordan man optimerer mht. vekten og i tillegg ikke transporterer unødvendige verktøy og materialer ved å sortere strukturert. Les mer om dette under 5S-metoden.
 4. Unngå unødvendig energiforbruk: Ved en elektromotor finnes ikke noen forbrenning, dermed er det ingen spillvarme til oppvarmingen, og kjølingen er også en veritabel strømsluker. Sørg allerede før du reiser for den riktige temperaturen så lenge bilen er tilkoblet ladestasjonen.

Når det kommer til anskaffelsen, ta hensyn til tipsene ovenfor og husk også følgende punkter:

 1. Observer din kjørestil for å kunne trekke konklusjoner om batterieffekten du trenger. Ved for lav effekt vil batteriet svikte, et for stort batteri er en kostnadsdriver når det gjelder anskaffelsen.
 2. Sammenlign ladespesifikasjonene for å optimere brukererfaringen.
 3. Utvid din leverandørhorisont

Hvorfor e-mobilitet ikke bare er en “trend”

Med klimaavtalen i Paris ble den 12. desember 2015 historisk da verdenssamfunnet inngikk avtalen om klimanøytralitet innen 2050. En snuoperasjon er derfor ikke til å unngå ved den tredje største årsaken til utslippene av drivhusgassene, nemlig trafikksektoren. Forbrenningsmotorer vil mer og mer forsvinne fra veiene – og må erstattes av elbiler. Tyskland har derfor satt seg som mål å registrere minst syv til ti millioner elbiler innen 2030. EU har varslet å håndheve et forbud mot produksjon av forbrenningsmotorer innen 2035.

Kilde: Earl, Thomas: «Six transport trends to watch in 2021», under www.transportenvironment.org/news/six-transport-trends-watch-2021 (lastet ned den: 19.07.2021).

Omveltningen er dermed tidsmessig ikke langt unna. Likevel gjenstår det forsatt mye, og det er også nødvendig å tenke komplett annerledes selv om man har begynt å se i retning e-mobilitet: I 2019 var kun 2 % av nesten alle 50 millioner registrerte personbiler i Tyskland drevet alternativt, og også i 2020 var kun ca. 570 000 elbiler på veiene. Men det går i riktig retning: Nesten hver tredje nyregistrerte bil i 2020 var elektrisk drevet.

Også bilprodusentene har viet seg utviklingen elbiler og nye modeller. EUs varsel om ikke å produsere noen forbrenningsmotorer lenger innen 2035 møter for øyeblikket ingen motstand hos bilprodusentene fordi de også forserer denne utviklingen og har satt seg selv frister for å si farvel til forbrenningsmotorer. Inntil for kort tid siden var elbilmarkedet begrenset til en gruppe early adopters. I mellomtiden har vinden derimot snudd og utvalget for brukerne har økt betraktelig – det går i retning av masseproduksjon: I 2019 var det ikke en gang 100 forskjellige modeller på markedet, for 2021 er det planlagt 176 modeller og det skal øke til 333 modeller innen 2025.

Kilde: Bannon, Eoin: «Electric surge: Carmakers’ electric car plans across Europe 2019-2025»,
under: https://www.transportenvironment.org/publications/electric-surge-carmakers-electric-car-plans-across-europe-2019-2025 lastet ned den 19.07.2021).

Legg inn kommentar

Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.
Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.
Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.

* merkede felter er obligatoriske

Vennligst fyll ut det obligatoriske feltet.

0 kommentarer

 • Det finnes ingen kommentarer ennå, så vær førstemann ut!
  Vi er glade for din tilbakemelding om dette innlegget.