text.skipToContent text.skipToNavigation

Perfeksjon i fellesskap.

Optimaliserte arbeidsprosesser for maksimal produktivitet!

Både Sortimo og Bosch tilbyr profesjonelle løsninger for mobile håndverkere og serviceteknikere. L-BOXX er bindeleddet mellom verksted, transport og arbeidssted, og garanterer dermed en helhetlig optimalisering av de mobile arbeidsprosessene og øker produktiviteten i hverdagen. Flere felles løsninger, for eksempel Wireless Charging Bay, for induktiv lading av Bosch batteridrevne verktøy under kjøringen, øker effektiviteten i mobil bruk ytterligere.

BS Systems – L-BOXX som bindeledd