text.skipToContent text.skipToNavigation
18.mai.2022

Sortimo kjøreplan 2025: Superlativer for bærekraft og kundefordeler

Sortimo International GmbH har en klar kjøreplan for fremtiden. Fokuset er en bærekraftig, klimavennlig produksjon og en intelligent energiforvaltning i samarbeid med Europas største ladestasjon, Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ). Utover det oppstår for øyeblikket Europas største Serviceflåte Conversion Center hos Sortimo, et etterutdanningssenter for elektromobilitet og energieffektivisering via IHK Akademie Schwaben samt en ytterligere utbygging av smarte produkter og tjenester, som for eksempel Sortimo-plattformen som service- og administrasjonsverktøy for håndverksbedrifter.

Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ) – Europas største ladepark

Sortimo International GmbH har i år åpnet Europas største el-ladepark som tillater brukeren å lade elkjøretøyet sitt på en komfortabel måte, og som samtidig er en ladeopplevelse i særklasse med avslapningskarakter i en av Tysklands grønneste industriområder med 70 % grøntareal. Men i tillegg til gründerånden for å oppgradere infrastrukturen for elektromobilitet i regionen på en betydelig måte, står flere fremtidsrettede idéer bak selskapets futuristiske nybygg.

CO2-fri produksjon som del av Sortimos bærekraftplan

Med Sortimo Innovationspark Zusmarshausen skapes en symbiose mellom to forretningsmessige tilnærminger som resulterer i oppbyggingen av en optimert, styrt energiforvaltning som påvirker bærekraftprinsippet til begge selskapene på en positiv måte. Bak energiforvaltningen står blant annet målet om å føre Sortimo i de kommende årene på en kurs med klimanøytral, CO2-fri produksjon på lokaliseringen Zusmarshausen for dermed å utvikle et CO2-fritt produkt- og servicetilbud.

“Vi fortsetter å være tro mot oppdraget vårt om å lage produkter som forenkler og optimerer mobilt arbeid (roaming, punkt til punkt) for våre kunder. Samtidig føler vi oss forpliktet til å gjøre det på en måte som ikke bruker opp jordens ressurser. Denne forpliktelsen innebærer et ansvar for vår komplette verdiskapingskjede som strekker seg på tvers av våre lokaliseringer, og som gjelder hele livssyklusen av våre produkter.”, sier Reinhold Braun, administrerende direktør hos Sortimo International GmbH.

Kjøreplanen mot CO2-nøytralitet baserer på fire søyler og en investering på over 40 millioner euro i de neste ti årene:
Lavkarbonproduktdesign: Produkter og produksjonsprosesser designes på den måten at de viser til en lavere karbonintensitet på grunn av produktenes gjennomtenkte materialvalg, høyere materialeffektivitet og bedre energieffektivitet. Sortimo anskaffer stadig flere verdifulle råstoffer fra sirkulære leveringskjeder som mates med resirkulert innhold og fornybare ressurser. I år har Sortimo allerede redusert den totale mengden stål i produktlinjene og i tillegg forbedret ståleffektiviteten i produksjonen. Dette er et eksempel på en tilnærming til lavkarbondesign som har som mål å øke bruken av resirkulerte materialer og å redusere den totale materialmengden som trengs. Siden stål resirkuleres i stor grad, retter selskapet oppmerksomheten sin hovedsakelig mot å skaffe stål i best mulig kvalitet. Derfor satser Sortimo fortsatt på resirkulering av stål av ren kvalitet fra produsksjonsavfall og produkter som har nådd enden av livssyklusen.

Energieffektivitet: Energieffektiviteten økes med en intelligent energiforvaltning på lokaliseringen og i leveringskjeden ved å bruke muligheter for å senke energiforbruket ved hjelp av oppgradering.

Fornybar strøm: Bruk av fornybar strøm til egne anlegg samt tjenester. Når det gjelder energiproduksjon satser vi på fornybar energi. Sortimo installerer kontinuerlig solcelleanlegg på produksjonshallenes tak. I tillegg ble Sortimos egen 20 kV likestrøm-ringleder satt opp på Sortimos området de siste årene, noe som øker energieffektiviteten med rundt 20 prosent. I tillegg skal et litium-ion-strømlager på 1200 kWh lagre energien og gjøre den tilgjengelig. Energimengdene kan dermed brukes strategisk ved at de går til selskapets eget behov, eller brukes til å lade flåtekundenes elektriske varebiler. 

Karbonreduksjon: Parallelt med egne utslippsreduserende tiltak vil selskapet investere i større grad i karbonreduksjonsprosjekter, inkludert mobilitetsløsninger – sektorkobling av produksjon og mobilitet.

Viderutdanning elektromobilitet

Sortimo tar stilling og ser elektromobiliteten som fremtid for veitrafikken fordi energien kan produseres på en betydelig mer ressursbesparende måte enn ved andre alternative motorer som går på for eksempel hydrogen eller syntetiske drivstoffer. Transformasjonen fra drivstoffdrevne flåter til ren elektromobilitet reiser imidlertid spørsmål som de ansvarlige for flåten ved Sortimo Innovationspark Zusmarshausen får svar på. For dette formålet har selskapet slått seg sammen med IHK Akademie Schwaben. IHK Akademie Schwaben skal tilby opplæring og sertifisert videreutdanning om temaet innovasjons- og idéforvaltning samt elektromobilitet for selskaper og flåteledere. 

Europas største Serviceflåte Conversion Center

Med et nybygg på bedriftens område i Zusmarshausen har Sortimo International GmbH reist det største Serviceflåte Conversion Center i Europa. På over 5000 m2 står nå flere enn 50 ombyggingsplasser for flåtekjøretøyer til disposisjon. I Conversion Center er det en egen linje for ombygging av Ford fritidskjøretøyer og business-modeller (Euroline og Business Line). Det nye Fleet Converson Center er direkte forbundet med Sortimo logistikk og produksjon, noe som garanterer en fleksibel og CO2-nøytral materialforsyning. Rundt 1400 inngjerdede, opplyste og videoovervåkede parkeringsplasser er opprettet rett ved Serviceflåte Conversion Center. Disse er plassert ved A8 med direkte lastebilinnkjøring slik at logistikken er effektivt i drift 18 timer i døgnet.

Fleet Assessment for bedre lønnsomhet av bilparken

Sortimos rådgivning for flåtekunder er enestående fordi med den gobale tilnærmingen kan flåtekunder over hele verden forsynes av Sortimo med standardiserte og optimaliserte løsninger som er tilpasset kundenes behov. Ingen annen produsent har kapasitet, erfaring og ombyggingsplasser i denne størrelsesorden. Hos Sortimo opplever kundene en helhetlig rådgivningstilnærming som først og fremst fokuserer på nedskalering og CO2-reduksjon i lette nyttekjøretøy. Med løsninger som utnytter lasteplassen til siste hjørne, er det mulighet for å nedgradere flåtene til neste mindre nyttekjøretøystørrelse – selvfølgelig med samme lastevolum. Til dette formål er tilnærmingen at rådgiverne for storkunder analyserer flåten, dens transportveier og materialbehov og sammen med flåtesjefene og sjåførene utformer et nytt konsept for interiøret i lasterommet. Sortimos produktspekter tilbyr tilstrekkelige muligheter for å imøtekomme behovene. For bedrifter betyr nedskaleringen en betydelig reduksjon i anskaffelses- eller leasingkostnader og en reduksjon av TCM – Total Cost of Mobility. Utover det er små nyttekjøretøyer betydelige mer effektive i veitrafikken, frem for alt midt i byen. For eksempel spares automatisk tid for å lete etter en parkeringsplass.

For Sortimo betyr flåteutvidelse også one-stop shopping: Storkunder får kjøretøyet driftsklart og nøkkelferdig. Dette betyr at ikke bare lasterommene blir utstyrt, men også alle andre tjenester, som klistremerker, elektriske ombygginger, TÜV-godkjenninger, førstegangslading og forsendelser, er inkludert i totalpakken.

mySortimo – nye tjenester for håndverkere

Sortimo EcoSystemet er allerede et kjent begrep. Den komplementære produktstrategien med lastsikring via mobile transportløsninger – også i samarbeid med partnere som Bosch – er en fordel som kundene setter pris på i arbeidshverdagen. Sortimo viderefører denne strategien også digitalt. Via mySortimo platform har kundene mulighet til å legge inn bestillinger, konfigurere klistremerker, arbeidsklær eller til og med bilinnredninger. Selskapet er derimot ikke opptatt av å selge enkelte tjenester til kundene, men å tilby kunden maksimal nytte av plattformen. Derfor er kontoområdet til mySortimo platform en avgjørende merverdi for enhver kunde. For her kan han administrere, organisere og koordinere bilenene, klærne og i fremtiden også behovene sine gratis. Kontoområdet er et absolutt unikt salgsargument for Sortimo, som gir kundene en gratis mulighet til å organisere materiell- og flåtestyringen sin og til enhver tid ha den tilgjengelig digitalt. I tillegg utvider Sortimo et nytt område på kontoen, noe som forenkler markedsføringen for håndverksbedrifter betydelig. Bilklistremerker med rådgivningsservice samt firmaklær er allerede del av dette og er tilgjengelige. Flere tjenester kommer i de neste årene.

Pressekontakt
Stian Hauge Espehjelle

+47 92087896
SHaugeEspehjelle@sortimo.no